شروع فعالیت سایت ازنای من

آغاز فعالیت سایت ازنای من + اهداف

سایت ازنای من (MyAzna.ir) از تیر ماه سال 1401، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود.